Menno & Anouk

Venue: El Far de Sant Sebastià

Fotografia: El Ramo Volador

Vídeo: Padilla & Rigau Video

Flors: Artiflor

So i Il·luminació: Fec So i Llum

Lloguer material: Lloguers Bosch